Round 31 Judge Eric Raeber’s Winner

Round 31 Judge Eric Raeber’s Winner

Round 31 Judge Eric Raeber’s Winner is….. Yvette van Teeffelen! fluffy by yvette van teeffelen window by yvette van teeffelen teal by yvette van teeffelen tea by yvette van teeffelen sparkle by yvette van teeffelen ink by yvette van teeffelen self by...